Zemestrīču biežums visā pasaulē

Šajā tabulā ir norādīts zemestrīču biežums visā pasaulē, ņemot vērā to intensitāti un gada vidējo rādītāju.

Apraksts Lielums Gada vidējais rādītājs
Lieliski 8 vai vairāk 11
Vairākums 7? 7.9 172
Spēcīgs 6? 6.9 1342
Mērens 5? 5.9 1,3192
Gaisma 4? 4.9 c. 13 000
Nepilngadīgs 3? 3.9 c. 130 000
Ļoti neliela 2.? 2.9 c. 1 300 000
1. Pamatojoties uz novērojumiem kopš 1900. gada. 2. Pamatojoties uz novērojumiem kopš 1990. gada. PIEZĪME. NEIC lēš, ka gadā pasaulē notiek vairāki miljoni zemestrīču. Daudzi paliek neatklāti, jo tie skar nomaļus apgabalus vai ir ļoti mazi. Avots: Nacionālais zemestrīču informācijas centrs, ASV Ģeoloģijas dienests.
Zemestrīces smagums Zemestrīces Zemestrīču skaits visā pasaulē 1990. – 2007. Gadā un mirstības rādītāji
Zemestrīces smagums