Alus darītājs: Sadder un gudrāks cilvēks

( TO ).A sadder and a wiser man He rose the morrow morn.

Koleridža: Senais jūrnieks.

Segli Uzlieciet seglu labajam zirgam. Uzlieciet vainu tiem, kas to ir pelnījuši.

Zaudē zirgu un laimē seglus.
( Skat Zaudēt.) Avots: Frāžu un teiku vārdnīca, E. Kobhems Brūvers, 1894. gads Sadlots Sadda TO B C D UN F G H Es Dž TO M N VAI P J R S T U V IN X Jā AR

Saistīts saturs

 • Mājieni
 • Svešvārdi un frāzes
 • Latīņu un grieķu valodas vārda elementi
 • Nosaukumi: to izcelsme un nozīme
 • Vecās Derības vārdi
 • Mitoloģija
 • Sengrieķu literatūra un mitoloģija
 • Bībele (King James versija)
 • Korāns (tulk. J. M. Rodvels)
 • Šekspīra lugas
 • Šekspīra pasakas (Čārlzs un Marija Lambi)
 • Bieži kļūdaini vārdi
 • Bieži nepareizi izrunāti vārdi
 • Viegli sajaucami vārdi
 • Rakstīšana un valoda