Bībeles grāmatas

Grāmatas

Kristīgās Bībeles, kas lielā mērā aizņemas no ebreju valodas Tanahas, ir sadalītas dažādās grāmatās. Kā mēs apspriežam tālāk, dažādas tradīcijas skaita dažādas grāmatas un pasūta tās atšķirīgi. Mēs esam nolēmuši tos šeit parādīt tādā secībā, kāda tiek izmantota lielākajā daļā protestantu Bībeles, jo tā ir visizplatītākā šķirne Amerikas Savienotajās Valstīs, kur mēs atrodamies.Skatīt arī Karaļa Džeimsa Bībele, Vecās Derības vārdi, un Jūdas un Izraēlas ķēniņi

Vai vēlaties paplašināt savu reliģiju? Apskatiet mūsu sarakstu labākās grāmatas par budismu .

Vecā Derība ar apokrifiskām/deuterokanoniskām grāmatām

Ebreju raksti

50 štati kartē
 • Ģenēze
 • Izceļošana
 • 3. Mozus
 • Skaitļi
 • 5. Mozus
 • Džošua
 • Tiesneši
 • Rūta
 • 1 Samuēls
 • 2 Samuēls
 • 1 Ķēniņi
 • 2 karaļi
 • 1 Hronikas
 • 2 Hronikas
 • Ezra
 • Nehemija
 • Estere
 • Darbs
 • Psalmi
 • Sakāmvārdi
 • Mācībspēks
 • Zālamana dziesma (vai dziesmu dziesma)
 • Jesaja
 • Jeremija
 • Žēlabas
 • Ecēhiēls
 • Daniels
 • Hozeja
 • Džoels
 • Amos
 • Obadija
 • Jona
 • Vizla
 • Nahum
 • Habakuks
 • Cefanija
 • Haggai
 • Zaharijs
 • Malači

Apokrifi

 • Tobīts
 • Džūdita
 • Papildinājumi Esteres grāmatai
 • Zālamana gudrība
 • ecclesiasdcus
 • Baruch
 • Jeremijas vēstule
 • Azarijas lūgšana un Trīs ebreju dziesma
 • Susanna
 • Bels un pūķis
 • 1 makabieši
 • 2 makabieši
 • 1 Ezra
 • Manases lūgšana
 • 151. psalms
 • 3 makabieši
 • 2 Ezra
 • 4 makabieši

Jaunā Derība

 • Metjū
 • Marks
 • Lūkass
 • Džons
 • Apustuļu darbi
 • Romieši
 • 1 Korintiešiem
 • 2 Korintiešiem
 • Galatiešiem
 • Efeziešiem
 • Filipieši
 • Kolosieši
 • 1 Tesaloniķiešiem
 • 2 Tesaloniķiešiem
 • 1 Timotejam
 • 2 Timotejam
 • Tīts
 • Filemons
 • Ebrejiem
 • Džeimss
 • 1 Pēteris
 • 2 Pēteris
 • 1 Jānis
 • 2 Jānis
 • 3 Jānis
 • Džūda
 • Atklāsme

Ebreju raksti un Vecā Derība

Pirmās grāmatas kristīgajā Bībelē ir ebreju ticības svētās grāmatas, kas savāktas Tanahā. 'Tanahs' ir akronīms no trim galvenajām ebreju svētās grāmatas nodaļām- T orah ('mācības', kas kristiešiem pazīstamas arī ar grieķu nosaukumu 'Pentatehs' vai 'piecas grāmatas'), N evi'im ('pravieši') un TO etuvim ('raksti'). Kristīgajās tradīcijās šīs grāmatas sauc par “Veco Derību”. Ebreju ticība arī ievēro Talmuda mācības, rabīnu komentārus par Tanahu; atšķirībā no Tanahas, kristiešu raksti neatzīst Talmudu.

Dažādas kristīgās tradīcijas atzīst dažādas Bībeles grāmatas par kanoniskām. Tanahā ir tikai 24 grāmatas, savukārt protestantu galvenajās Bībelēs ir 39*, katoļos - 46, bet austrumu pareizticīgo grupās - 49. Grāmatas, kas iekļautas dažās, nevis citās Bībelēs, sauc par Apokrifām vai Deuterokanoniskām; tas nozīmē, ka tie nav kanoni, vai arī tie ir mazāk kanoniski nekā primārais kanons.

Vācija pasaules kartē

*Protestantu Bībelēs nav iekļauts vairāk materiālu nekā ebreju Bībelēs, bet tās sadala 12 mazo praviešu grāmatu 12 dažādās grāmatās, kā arī sadala Ezra-Nehemijas grāmatu Ezras un Nehemijas grāmatās un Laiku grāmatā. 1 hronikā un 2 hronikā. Visas kristīgās Bībeles tomēr ir pasūtītas citādi nekā Tanahs.

Piecas Mozus grāmatas/Pentateuks

Vienīgais grāmatu komplekts, kas iekļauts visās Tanahas un Vecās Derības formās tādā pašā secībā, ir Tora vai Pentateuks. Šīs piecas grāmatas, piecas Mozus grāmatas, ir pirmās un neapšaubāmi vissvarīgākās grāmatas Svētajos Rakstos.

Pārskats par Veco un Jauno Derību

Vecā Derība sākas ar 1. Mozus grāmatu, kas stāsta par to, kā pasaule tika radīta un kā Dievs svaidīja savu izredzēto tautu un mācīja viņiem dzīvot. Tas ietver tādus slavenus stāstus kā Ādams un Ieva, Kains un Ābels un Noasa šķirsts.

Pēc 1. Mozus grāmatas dažādās Vecās Derības grāmatās ir aprakstīti izraēliešu pārbaudījumi, kad viņi dažādu impēriju laikā izturas verdzībā vai gūstā. Pastāv vispārējs paraugs, kad Dievs sūta pravieti, lai mācītu izraēliešiem, kā dzīvot, un novestu viņus no grūtībām, bet laika gaitā viņi zaudē ticību un saskaras ar jaunām grūtībām. Visslavenākais piemērs ir Mozus, kas izved savu tautu no verdzības Ēģiptē-tauta ir nežēlīga un četrdesmit gadus ir jāklīst pa tuksnesi, pirms viņu pēcnācēji var ieiet apsolītajā zemē.

Dažas citas svarīgas epizodes no Vecās Derības ietver karaļa Dāvida augšāmcelšanos, Jeruzalemes tempļa celtniecību un Babilonijas gūstekni. Vecajā Derībā ir arī dažādi teicieni un dziesmas par morāli, dievu un citiem ezotēriskiem priekšmetiem.

npr Ņujorkas stacija

Jaunā Derība attiecas uz Jēzus Kristus dzīvi un mācībām, kas ir kristietības pamats. Viņa dzīves stāsts ir stāstīts četros evaņģēlijos (kas nāk no vecās angļu valodas par “labajām ziņām”). Gandrīz visas pārējās grāmatas ir Svētā Pāvila vai citu kristiešu skolotāju rakstītas vēstules, kurās tiek apspriesti viņu uzskati vai sniegti padomi.

Jaunās Derības pēdējā grāmata ir Atklāsmes grāmata, kuras autors ir apustulis Jānis, kas stāsta par apokaliptisku redzējumu par dienu beigām. Vissvarīgākais notikums, kas tiek apspriests Atklāsmes grāmatā, ir Kristus otrā atnākšana, lai gan lielākā daļa Atklāsmes notikumu ir pretrunīgi.

Piezīmes par noteikumiem

Ir daži gadījumi, kad Bībeles grāmatās ir daudz vārdu, bet tie tiek sajaukti ikdienas valodā. Mēs vēlamies koncentrēties tikai uz diviem; dažādi termini “Dieva izredzētā tauta” Bībelē un tas, kā Dievs tiek identificēts un nosaukts.

Termini “ebreju valoda”, “ebrejs” un “izraēlietis” bieži tiek lietoti savstarpēji aizvietojami, bet tā ir nozīmē nedaudz atšķirīgas lietas , kā aprakstīts šajā informatīvajā ziņojumā no Chabad.

Pirmā persona, kas identificēta kā ebrejs, ir Ābrahams, un tāpēc ebreji savā ziņā ir Ābrahāma pēcnācēji. Precīzāk, ebreju etimoloģija nozīmē indivīdu, kas kaut ko šķērso vai ir šķērsojis, un tāpēc to bieži izmanto, lai aprakstītu Ābrahāma tautu, kas neatrodas Izraēlā/Kanaānā un pretojas kultūras spiedienam un kārdinājumiem no ārējām grupām. Jāzepu Ēģiptē sauc par ebreju. Visbeidzot, ebreju valodu bieži lieto, lai apzīmētu ebreju valodā runājošos Romas Jūdejas ebrejus.

Izraēlietis konkrētāk attiecas uz Jēkaba ​​vai Izraēla pēcnācējiem, Izraēlas divpadsmit cilšu priekštečiem, kuri vēlāk tiks sadalīti starp Izraēlas un Jūdas valstībām. Ir svarīgi atzīmēt, ka izraēlietis atšķiras no pašreizējā nacionālā dēmona izraēlieša, norādot personu no Izraēlas valsts.

kas veido 3/4 tase

Visbeidzot, ebrejs attiecas uz Jūdas tautu un pēc tam pēc Babilonijas trimdas uz izraēliešiem plašāk Jūdejas kultūras un reliģiskās nozīmes dēļ. Kopumā ebreju vai ebreju cilvēks tiek lietots, lai apzīmētu personu, kas praktizē jūdaismu vai ir daļa no ebreju kopienas. Sakarā ar to, ka antisemīti to lieto neveikli, vārds “ebrejs” pats par sevi dažkārt var izklausīties skarbs vai rupjš, taču ir daudz gadījumu, kad tas ir pilnīgi neitrāls un piemērots.

Dieva vārds

Tanahā Dievs tiek identificēts ar septiņiem dažādiem vārdiem. Saskaņā ar tradīciju pret tiem jāizturas ar lielu cieņu; pierakstot tos nevajadzētu izdzēst vai sabojāt. Šajā sakarā, neskatoties uz to, ka mēs tos šeit izmantojam akadēmiski, jums arī nevajadzētu tos pierakstīt pārāk bieži.

Vissvarīgākais Dieva vārds Tanahā ir tetragramma jeb četri burti. Četri burti tiek transliterēti kā YHWH. Latīņu valodā, tā kā burts J sākotnēji tika izrunāts kā Y vai I un burts V izklausījās kā W, tas tika uzrakstīts JHVH (no kā mēs iegūstam “Jehova”, kā tas ir lieciniekos). Tā kā jums nevajadzētu pārāk bieži pierakstīt vārdu, parasti ir jāmaina burts (angļu valodā tas bieži tiek rakstīts kā G-d) vai burti tiek atstarpēti, piemēram, Y-H-W-H.

It īpaši jūdaismā, bet arī daudzās kristīgajās tradīcijās jums nevajadzētu izrunāt tetragrammu. Atsaucoties uz pašu nosaukumu, parasti būtu viens un tas pats HaShem ('vārds' ebreju valodā). Lasot četrus burtus, to izrunā Adonai (jeb ‘Kungs’). Ja vārds “Kungs” jau ir blakus četriem burtiem, jūs teiktu Elohim. Tā mēs nonākam pie vispārpieņemtās angļu valodas frāzes “Kungs Dievs”.

Izvēlētās reliģiskās vietas visā pasaulē Desmit baušļi